Zaklada Iskra

Osnovni podaci


Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije

S. i A. Radića 36, Sisak

IBAN:
HR5523400091110416439

OIB: 26981075572

Informacije za donatore


Primatelj:
Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije

IBAN:
HR5523400091110416439

Poziv na broj odobrenja:
10-2012

Opis plaćanja:
Donacija za Zakladu Iskra

Home O Zakladi
O Zakladi PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 15 Lipanj 2010 14:33

Ime Zaklade je: «Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije».
Skraćeno ime Zaklade glasi: Zaklada Iskra.
Sjedište Zaklade je u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 36.

Osnivač Zaklade je Sisačko-moslavačka županija, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 i to Odlukom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, Klasa: 023-08/08-01/04, Urbroj: 2176/01-01-08-2 od 8. prosinca 2008. godine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 24/08).

Središnji državni ured za upravu, Rješenjem, Klasa: UP/I-230-01/09-01/1, Urbroj: 515-03/5-09-5 od 2. ožujka 2009. godine odobrio je osnivanje i odredio upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 140.

Svrha Zaklade je trajno pružanje novčane potpore nadarenoj djeci s područja Sisačko-moslavačke županije i pomaganja tijekom ciklusa odgoja i obrazovanja u sustavu ili izvan sustava odgojnih i obrazovnih ustanova.

Sredstva Zaklade koristit će se u svrhu ostvarivanja aktivnosti temeljem planiranih godišnjih proračuna koje će Upravni odbor Zaklade prihvatiti u svojim godišnjim programima.

Potpora iz sredstava Zaklade odobrava se na sljedeći način:

• Upravni odbor Zaklade objavit će godišnje javni poziv za dodjelu potpora,

• prijave za potpore procijenit će Upravni odbor Zaklade, te odrediti prioritete,

• mjerila, način i postupak dodjele novčane potpore utvrdit će se Pravilnikom o mjerilima i postupku za dodjelu potpore,

• s osobom kojoj je dodijeljena potpora zaključit će se Ugovor o dodjeli potpore.

 


Powered by Joomla | Izrada: BIT centar d.o.o..